Validering 6: ”Vi är alla människor” 

Vi börjar nå slutet på listan av valideringar. Översikten hittar du som alltid här.

Bemöt den andre som en jämlike och kompetent och behandla inte hen som alltför skör. Invalidera det invalida hos den andre och stanna kvar.

Den här valideringsnivån kan vara lite knepigare tycker jag men om vi tänker efter kan vi reda ut det. (mer…)

Annonser

Validering 5: ”Alla hade…”

Detta är del fem om validering i samtal. Översikten till validering så som det används i DBT hittar du här. Dagens validering handlar om nutid och andra:

Bekräfta och normalisera utifrån nuvarande omständigheter. ”Inte konstigt om du är ledsen när du har sovit dåligt”

På liknande sätt som validering fyra så kräver denna att man vet något om personen man pratar med. Men där fyran handlar om dåtid handlar femman mer om nutid eller den närmaste tiden. Exempel kan vara ”Det är inte konstigt att du fick svårt att tänka klart när du hade sådan ångest”. (mer…)