Tvångsvård av adhd och autism blir åter möjligt

Sveriges_Lag_2013
Lagen ska vara blind men jag vet inte om rättvisan är det.

Det finns ett slutbetänkande just nu gällande en uppdatering av LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Det finns en del bra saker där men också en sak som borde skrotas. Det nya är nämligen att man ska kunna LVU:a ett barn på grund av uttryck av deras neuropsykologiska funktionshinder. Lite som att omhänderta en epileptiker för att de slår sönder saker vid ett anfall. Så varför har man bestämt sig för att göra en så dum ändring?

Vi får gå tillbaka i tiden till 2010 då Regeringsrätten i två prejudicerande domar kom fram till att man inte kan spärra in barn på grund av deras symptom. I ett av fallen hade dessutom barnet och hennes mamma redan kontakt med socialen under frivilliga former. Socialen valde dock att gå vidare med ett paragraf 3 omhändertagande eftersom de ansåg att mamman hade svårt att sätta gränser och var velig.

Paragraf 3 är förresten när man spärrar in barn för normbrytande beteende så som droganvändning, småbrottslighet och i flickors fall att de har för mycket sex. Och ja, jag är tyvärr allvarlig när det gäller det sista och ja det är i princip bara flickor som straffas för det. Det brukar kallas för ”gränslöst beteende” och ”utåtagerande”. Det är ord jag avskyr eftersom jag har för många gånger hört dem användas nedlåtande och reducerade. Men jag antar att den här gruppen flickor ska vara tacksamma att de inte längre blir steriliserade.

Hur som helst, paragraf 3 handlar om att rädda barn från sitt eget handlade. Det borde alltså inte bero på att en förälder vägrar lyda socialen. Domen gjorde att socialen fick problem. Hur ska man kunna skilja på vilket beteende som berodde på exempelvis adhd och vilket som berodde på att ungen var en ungjäkel som behövde fostras? In kom regeringen, inlett av alliansen och fortsatt av sossarna, med räddningen. De föreslår helt enkelt att ändra lagen så att det uttryckligen står att det är tillåtet. På sida 338 i deras slutbetänkande kan man hitta på vilket sätt det ska ändras och det är en minimal ändring:

Utredningens förslag: Rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende ska ändras till något annat i sig självt socialt nedbrytande beteende. Tillägget i sig självt markerar att det är barnets eller den unges beteende i sig som ska vara avgörande för om vård ska beredas eller inte.

Jag tycker att det är självklart att vi behöver LVU, speciellt paragraf 2 som gäller att skydda barn från föräldrar som exempelvis misshandlar dem. Problemet är som jag har skrivit i ett tidigare inlägg att socialen generellt sett är kassa på neuropsykologiska funktionshinder (NPF). De har svårt att känna igen det och ingen direkt utbildning i hur man hjälper barn och familjer med NPF.

Risken är att de försöker gå in och styra familjer när de själva inte har någon koll. Att låta ett barn gå i samma kläder i en månad kan verka som försumlighet och brister i omvårdnaden men med ett autistiskt barn kan det vara enda möjligheten till att få några kläder alls på dem.

Ska socialtjänsten få besluta i sådana här frågor behöver socionomernas utbildning breddas och/eller de som arbetar på socialen få påbyggnadsutbildning i ämnet. Tills dess är det bättre om BUP tar hand om det som de åtminstone teoretiskt borde ha mer kunskap om.

Uppdatering: Lagt till ett förtydligande gällande min generella hållning till LVU.
Uppdatering 2: Förtydligat att beslut inte är fattat ännu.

Annonser

8 reaktioner på ”Tvångsvård av adhd och autism blir åter möjligt

    1. Problemet är i sig inte att barn med adhd eller autism kan omhändertas, de kan leva i dåliga omständigheter precis som andra människor. Problemet är att socialtjänsten generellt sett är väldigt dåliga på inse att de har att göra med ett barn med npf.

    1. Tvångsvård vid exempelvis missbruk eller psykisk sjukdom kan vara nödvändig för att stoppa upp ett förlopp men det är ypperligt sällan som det faktiskt botar någon.

      När det gäller adhd och autism tycker jag att största problemet är att socionomer, som de facto fattar besluten, har så minimal utbildning i området.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s